Kvapalinokružné a suchoběžné vývevy

Vacuum-pump-icon-large Vývevy a vákuové systémy výrobcu Pompe Travaini pre stálu dodávku vákua do výrobných technológií.

Vývevy alebo tiež vákuové čerpadlá sa používajú k odčerpávaní vzduchu alebo iných plynov z uzavretého priestoru a slúži na vytváranie podtlaku (vákua). Vývevy výrobcu Pompe Travaini možné prevádzkovať aj v kompresorovom režime.

Všeobecne sú kvapalinokružné čerpadlá/kompresory uplatňované v aplikáciách, v ktorých je kladený dôraz na prevádzkovú spoľahlivosť, nenáročnosť na obsluhu a údržbu , dlhú životnosť a kľudný chod bez hluku a otrasov.

Objemové vývevy s rotačnými piestami je možné využiť napríklad k pneumatickej doprave, aeráciu tekutín a ďalšej rade aplikácií, v ktorých je potrebná vysoko alebo nízkotlaková dodávka vzduchu.

AxFlow Vám ponúka kapalinokružné vývevy aj celej vákuové systémy talianskeho výrobcu Pompe Travaini.

Odstředivá čerpadla Ako fungujú kapalinokružné vývevy?
Odstředivá čerpadla 
Ako fungujú suchobežné vývevy s rotačnými piestami?


   
Tlakový rozsah [ mBar]  Max. tlak
[bar]
 Max. průtok [ m3/h]

Kvapalinokružné vývevy

 
TRMX 33 - 900 0,3 65
TRM 33 - 900 0,3 270
TRV 33 - 900 1,8 500
TRVX 33 - 900 2 1050
TRH 33 - 200 1,8 3500
TRS 150 - 900 1,6 3500
TRVK 40 - 200 1,4 23000
TRSK 200 - 900 1,2 30000

Suchoběžné vývevy

BORA 500-atm 1 2610
BORA AC 150 - atm - 1900
BORA HV 0,01*-70 - 3250
BORA FP 0,5*-70 - 3250

Vákuové systémy

HYDROSYS 33** - 900 1,8 3500
HYDROPACK 33** - 900 1,8 3500
OILSYS 20** - 900 1,8 1600
OILPACK 20** - 900 1,8 1000
HYDROTWIN / OILTWIN 2 - 900 1,8 3500

* Výveva HV/FP slúži len ako 1.stupeň doplnený o predradené dúchadlo
** S predsadeným ejektorom je možno dosiahnuť podtlaku až 5 mBar

Top

Pompe Travaini TRH, TRS

Dvojstupňové resp. jednostupňové vývevy do 3 500 m3/h konštruované podľa štandardov ISO 9001.

Pompe Travaini TRM, TRV

Monoblokové jednostupňové kapalinokružné vývevy pre vysoká, stredná a nízka vákua.

Pompe Travaini TRMX

Kvapalinokružná výveva v monoblokovom prevedení. Ekonomická prevádzka, nízka spotreba prevádzkové kvapaliny, antikavitačný systém, prietok ...

Pompe Travaini BORA

Suchobežné vývevy/kompresory divízie BORA výrobcu Pompe Travaini sú vyvinuté pre aplikácie, v ktorých je absencia oleja v tlakovom...

Pompe Travaini HYDROSYS

Vákuové systémy s úplnou alebo čiastočnou recirkuláciou vody.

Pompe Travaini HYDROTWIN/OILTWIN

Vákuový systém s kvapalinokružnou a suchobežnou vývevou s úplnou recirkuláciou vody alebo oleja. Kompaktná jednotka umožňujúca dosiahnutie ...