Chemický priemysel

Väčšina aplikácií a procesov v chemickom priemysle si vyžaduje kvalitný engineering čerpadiel a dávkovacích systémov, ktoré prečerpávajú, dávkujú a rozprašujú drahé kvapalné či tuhé médiá.

Aplikácie:

  • Stáčanie, procesné čerpanie a dávkovanie chemicky agresívnych kvapalín bez odkvapkávania
  • Doprava a filtrácia abrazívnych pást a kryštalických roztokov s vysokou životnosťou čerpadiel
  • Vzorkovanie a procesné čerpanie ropných produktov v destilačných procesoch
  • Dávkovanie aditív a vstrekovanie polyolu a izokyanátu do foriem pri výrobe plastických hmôt
  • Stáčanie a doprava disperzií a lepidiel
  • Amínové filtre pre kyslé vypierky plynov a ropných frakcií 

Požiadavky:

Vysoká životnosť s minimálnymi požiadavkami na servis spolu so 100 % vylúčením rizika kontaminácie (čerpadlá bez odkvapkávania).

Referencie:

Česká Rafinérská a.s., Bochemie s.r.o., Deza a.s., HMZ, a.s., Precheza, a.s., Kaučuk, a.s., Synthesia a.s., Spolchemie a.s., Lovochemie a.s., MCHZ a.s., VÚOS a.s., Chemopetrol a.s., Duslo Šala

 

fluidity nonstop logo yoghurt2