Farmaceutický priemysel

Farmaceutický priemysel zahŕňa nielen výrobu liečív, ale aj kozmetiku, mydlá a detergenty.

Aplikácie:

  • dávkovanie, čerpanie a plnenie čistých injekčných roztokov bez nebezpečenstva kontaminácie, s možnosťou čistenia CIP a SIP
  • sanitárne filtrácie, filtrácie a čerpanie poťahovacích roztokov, abrazívnych macerátov, viskóznych krémov a mastí, vákuové destilácie, čerpanie a dávkovanie rozpúšťadiel, dávkovanie kvapalín do rozprašovacích sušiarní, fermentačné procesy

Požiadavky:

Veľmi šetrné čerpanie roztokov bez nebezpečenstva krížovej kontaminácie spolu s dokonalým čistením zariadení sú hlavnými požiadavkami tohto odboru.

Referencie:

CPN s.r.o., Galena, a.s., Interpharma Praha a.s., Léčiva, a.s., Fermas s.r.o., Slovakofarma a.s., Lonza Biotec s.r.o., Dental a.s., Lachema a.s., Tomil s.r.o., Cormen s.r.o., Procter & Gamble a.s.

 

fluidity nonstop logo paprika