Stavebné hmoty & Keramický priemysel

AxFlow zastrešuje väčšinu čerpacích systémov pri príprave a doprave keramických hmôt a glazúr.

Aplikácie:

  • prečerpávanie keramických suspenzií v procesoch mletia a plnenia foriem
  • filtrácia keramických hmôt na pásových filtroch a pri plnení kalolisov
  • dávkovanie farieb a nástrek glazúr
  • doprava suspenzií na rozprašovacie sušiarne
  • dávkovanie pigmentov do perlových mlynov, stáčanie a dávkovanie disperzií finálnych náterových hmôt a farieb
  • dávkovanie abrazívnych suspenzií, pigmentov a aditív pri výrobe strešných krytín
  • recyklácia využiteľných odpadov z výroby a ekologická likvidácia odpadových vôd

Referencie:

Bramac a.s., Cembrit a.s., CHKZ a.s., Rako a.s., Starorolský porcelán a.s., Kerko a.s., Kersan s.r.o., Keramika Horní Bříza a.s., Calofrig a.s., Rigips a.s., Vertex a.s., CEVA Prachovice a.s.

 

fluidity nonstop logo paprika