Petrochemický priemysel

AxFlow ako vedúci dodávateľ procesných technológií transportu kvapalných médií v petrochemickom priemysle pôsobí vo Veľkej Británií, Nórsku, Taliansku, Francúzsku a štátoch Beneluxu.