Vodárenstvo

Aplikácie:

  • kompletné stáčacie a dávkovacie čerpadlá pre kyseliny a lúhy
  • čerpadlá na plnenie a vyprázdňovanie kalolisov
  • dávkovanie polyflokulantov a abrazívneho vápenného mlieka
  • systémy na udržiavanie konštantnej hodnoty pH
  • čerpanie a filtrácia biologických a priemyselných kalov
  • zariadenia na úpravu kalových vôd - česlá, potrubné a kanálové drviče a macerátory
  • čerpadlá na filtráciu a ultrafiltráciu

Referencie:

Hydroprojekt a.s., Envites s.r.o., Antares, WPE a.s., Ekol s.r.o.

fluidity.nonstop logotype chocolate brown