AxFlow Systems - hľadáme pre Vás riešenie

Axflow Systems Symbol

Už viac ako 20 rokov dodávame na Európsky trh tiež kompletné čerpacie systémy. Naša ponuka zahŕňa ako kompaktné, mobilné dávkovacie, či rozplňovacie jednotky, tak aj komplexné zmiešavacie a plniace systémy.
>>

Systems design_2 Consultancy Training_2 Quality assurance_2 FR Installation

AxFlow servis - aby Váša prevádzka stále bežala

AxFlow-services

  • Kvalitná, rýchla a odborne provedená inštalácia čerpadiel
  • Projekcia a montáž čerpacích systémov
  • Plánovaná údržba, havarijný servis
  • Originálne diely zo skladu
  • Generálne repasie čerpadiel
  • Zapožičanie náhradného čerpadla pri servise
    >>
Service contracts_2 Emergency_2 Maintenance and repair Systems and pump monitoring_2 Logistics_2

Realizované priemyselné aplikácie

Priemyselné aplikácie

Riešenia často veľmi komplikovaných procesných problémov v rôznych priemyselných odvetviach možno zodpovedá práve Vašim požiadavkám. Presvedčte sa, že zvládneme aplikácie aj vo Vašej prevádzke a pozrite si už realizované inštalácie.

Objavte svet fluidity.nonstop