fluidity.nonstop v živilski industriji

V živilski industriji imamo nadvse pomembno vlogo.

Živilskopredelovalna industrija se danes sooča z vedno bolj nasprotujočimi si izzivi: proizvodnja kakovostnih izdelkov ob manjših maržah, prilagajanje vedno strožjim predpisom in razvijanje novih, inovativnih izdelkov za vedno širšo ter zahtevnejšo bazo strank.

Pritisk se tako vedno bolj stopnjuje. Prihranke in izboljšave ste prisiljeni iskati povsod, kjer je le mogoče.

Ljudi, s katerimi sodelujete, pa je treba izbirati previdno.

Vzemi brošuro:
AxFlow v živilski industriji v industriji pijač