AxFlow servis

Servis_Srbija-brosura

Kao vodeći evropski distributer zapreminskih pumpi, AxFlow u potpunosti razume njihove principe rada i specifičnosti konstrukcije. To nam omogućava da mnogo lakše i brže utvrdimo uzrok kvara i probleme u radu Vaših zapreminskih pumpi.

Popravka pumpi samo je deo aktivnosti našeg servisa: u standardnu ponudu spadaju i instalacija i puštanje u rad pumpi, monitoring i redovno održavanje, isporuka originalnih rezervnih delova, obuka.

Realax peristaltičke pumpe

Peristaltičke pumpe, poznate i kao crevne pumpe, izvrsne su za transport širokog spektra fluida kada se zahteva efikasnost i velika preciznost doziranja. Podjednako su efikasne sa viskoznim i abrazivnim medijima, kao i sa fluidima koji su osetljivi na deformacije.

Opširnije

WEB-bannerLrealax