Brošura

Servis_Srbija-brosura

Kao vodeći evropski distributer zapreminskih pumpi, AxFlow u potpunosti razume njihove principe rada i specifičnosti konstrukcije. To nam omogućava da mnogo lakše i brže utvrdimo uzrok kvara i probleme u radu Vaših zapreminskih pumpi.

Popravka pumpi samo je deo aktivnosti našeg servisa: u standardnu ponudu spadaju i instalacija i puštanje u rad pumpi, monitoring i redovno održavanje, isporuka originalnih rezervnih delova, obuka.

Realax peristaltičke pumpe

Peristaltičke pumpe, poznate i kao crevne pumpe, izvrsne su za transport širokog spektra fluida kada se zahteva efikasnost i velika preciznost doziranja. Podjednako su efikasne sa viskoznim i abrazivnim medijima, kao i sa fluidima koji su osetljivi na deformacije.

Opširnije

WEB-bannerLrealax

Znanje, kvalitetni proizvodi i dugogodišnje iskustvo u radu sa pumpama za procesnu industriju

AxFlow Grupa je u proteklih 25 godina izrasla u najvećeg evropskog distributera zapreminskih pumpi i srodnih proizvoda i usluga. U svojim predstavništvima u 26 evropskih zemalja AxFlow predstavlja velik broj vodećih proizvođača pumpi.

Nije nam cilj samo da prodamo pumpu. Naš osnovni proizvod je znanje i tehnička podrška kojima rešavamo vaše probleme. Široka ponuda proizvoda omogućava nam da odaberemo i ponudimo zaista najbolju pumpu za traženu aplikaciju, bez obzira na proizvođača.

Obrazac za izbor pumpe

Da radite bez zastoja

Fluidity chocolate