NOVI: AxFlow Serbija d.o.o. u Vršcu

AxFlow raste i dalje te osniva predstavništvo u Srbiji

Nakon dugogodišnje direktne prodaje sa lokalnom podrškom, AxFlow Austrija čini sledeći korak i otvara Axflow Srbija d.o.o.. Kroz osnivanje ovog predstavništva nameravamo poboljšati lokalnu uslugu i podršku te se maksimalno približiti postojećim i novim kupcima.

AxFlow Austrija je dio Axel Johnson International i pripada švedskoj grupi Axel Johnson. Od osnivanja u 1989. godini naše preduzeće se razvilo u vodećeg ponuđača pumpi i postrojenja za transfer tečnih i polučvrstih materija u mnogim industrijskim granama.

AxFlow – grupa je specijalizovana za prodaju, distribuciju i usluge vezane za obradu fluida. Kupcima se nudi oprema vodećih svetskih proizvođača za keramičku, hemijsku, petrohemijsku i farmaceutsku industriju. Oprema za prehrambenu industriju, industriju celuloze i papira, kao i za vodovod i kanalizaciju takođe su obuhvaćene našom ponudom. Visoka tehnička kompetencija, široka ponuda proizvoda i usluga, te angažman i integritet su neprekidno doprinosili rastu preduzeća.

Sa osnivanjem AxFlow Srbija d.o.o. postavlja se cilj neprekidnog širenja distribucije na tržišta jugoistočne Europe.

Gospodin Mita Krnjački preuzima od 1. Januara 2019. zastupanje predstavništva u Srbiji. Pored iskustva koje je godinama sticao na području transfera fluida i distribucije pumpi, gospodin Krnjački donosi sa sobom tehničko i komercijalno znanje neophodno potrebno za rešavanje problematike u procesnoj industriji.

Za više informacija kontaktirajte:  

Mita Krnjački

Mita Krnjački
Regionalni Menadžer Prodaje
AxFlow Srbija d.o.o.
+381 64 840 70 79
mita.krnjacki@axflow.rs