Axflow istorijat

Više od 20 godina uspeha!

AxFlow Grupa se razvila u jednu od vodećih evropskih firmi u svojoj oblasti zahvaljujući brižljivo planiranom razvoju, ulaganjima, strateškim udruživanjem ili kupovinom firmi sa sličnom delatnošću.

1989.
Osnovana je firma Axel Johnson Flow AB sa ciljem da rukovodi i koordinira radom više firmi u sastavu Axel Johnson Grupe. koje su se bavile problemima transporta fluida. Gospodin Curt Källström je izabran za direktora i predsedavajućeg upravnog odbora.

1990.
U sastav grupe ulazi firma Al-Techniek Benelux sa kancelarijama u Holandiji i Belgiji. U Francuskoj je osnovana firma Volumax. U Portugaliji je osnovana firma Vendor specijalizovana za transoprt fluida.

1991.
Kupovina firmi Apliventil (Portugalija), Gaflo (Nemačka) i Maskin AB AXAB (Švedska) koja je kasnije sa firmom Bernhard M. Bergman AB postala AB Bergman-AXAB. Axel Johnson Flow AB je preimenovan u AxTrade Flow AB.

1992.
U Španiji je osnovano predstavništvo pod imenom Flowmax.

1994.
AxTrade Flow AB je preimenovan u AxFlow AB. U Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj se gase predstavništva koja se ne bave osnovnom delatnošću grupe.

1995.
Firma Alpha-Technical, Engleska je kupljena i objedinjena sa firmom Meller.
U Švedskoj je kupljena firma AKA Pump i objedinjena sa Bergman-AXAB. U Poljskoj je osnovana sestra firma AxEast. U Holandiji se razvija inženjering grupa Al-Techniek NL. Axel Johnson Hellas u Grčkoj je ugašen.

1996.
Firma Gregersen & Johnson u Norveškoj je kupljena od strane AxEast. TJoš dve norveške firme Norsk Pumpeindustri i Maskin K Lund su kupljene i uključene u grupu. U Španiji deo firme MOPINSA koji se bavi pumpama je sjedinjen sa firmom Flowmax.

1997.
Delovi firmi NESSCO (Norveška) i DCM (Belgija) koje se bave pumpama su kupljeni. Takođe je kupljna i firma Hillman u Finskoj. Iste godine u Češkoj je osnovana firma PROMAX.

1998.
Osnovane su firme STB Pompy (Poljska) i DANAX (Danska). Kupljena je firma Norsk Pumpe i sjedinjena sa Gregersen & Johnson. U Danskoj je ugašen Axel Johnson Teknik. U Švedskoj je kupljena firma Svenska Tätningar i prisjedinjena firmi Bergman-AXAB. Meller je kupio firmu Rogan Raydel (Engleska) i deo firme IMS (Holandija) koja se bavi dizajniranjem i izgradnjom sudova i rezervoara. Sjedinjavanjem ovih firmi je nastao Meller FlowTrans.

1999.
U Danskoj, firma Danax se sjedinjuje sa firmom Berendsen PMC (Sophus Berendsen A/S). U Madjarskoj je kupljena firma Bajck Kft. Osnovano je AxFlow predstavništvo u Irskoj.

2000.
U Julu mesecu AxFlow AB AxFlow Holding AB otpočinje proces promene naziva svih firmi u sastavu grupe. U Engleskoj, firma George Meller Ltd se reorganizuje u tri specijalizovane kompanije AxFlow Ltd, Meller Process Equipment Ltd i Meller FlowTrans Ltd. AxFlow Norveška kupuje firmu Metro iz Osla.

2001.
U Februaru AxFlow osniva predstavništvo u mestu Schönenwerd, Švajcarskoj. U Junu mesecu AxFlow Danska kupuje firmu Scana Godkjaer & Armatur A/S, Smorrum.

............................................

AxFlow postaje lider u distribuciji pumpi sa predstavništvima širom Evrope.

Ostvaruje se AxFlow vizija
Isto ime - isti standardi!

............................................

2002.
AxFlow Holandija i Belgija dobijaju preuzimaju zastupstvo za zupčaste pumpe proizvođača Viking od firme EMBA Pompentechniek BV,Dordrecht. Takođe preuzimaju distribuciju pumpi  Johnson Pump (Engleska) od firme EMBA Pump en Filtertechniek NV, Vilvoorde.

2003.
U Januaru AxFlow Španija kupuje firmu Colfax Bombas SA iz Barselone od nemačkog proizvođača pumpi Allweiler AG.

U Julu mesecu AxFlow proširuje svoje delovanje u Evropi nastupajući na tržištima Hrvatske i Slovenije preko austrijskog predstavništva AxFlow GesmbH, Grac, Austrija.

2004.
AxFlow i SPX Process Equipment ulaze u strateško partnerstvo za celu teritoriju Evrope. The AxFlow Grupa objedinjuje predstavništva firme SPX Process Equipment u Francuskoj, Holandiji, Španiji i Italiji. U Februaru mesecu u Italiji je osnovano predstavništvo u Via del Commercio, Buccinasco (MI).

Mats R. Karlsson je imenovan za Predsednika i predsedavajućeg upravnog odbora.

2005.
U Švedskoj firma Investment AB Latour kupuje, preko svog predstavnika, firme Specma AB, Geteborg

2006.
U Maju je pokrenut koncept "fluidity.nonstop"
 
2007.

U Novembru AxFlow osniva predstavništvo u Kluju u Rumuniji.

2008.
Ole Weiner je imenovan za Predsednika i predsedavajućeg upravnog odbora.

2009.
AxFlow Limited, Engleska, kupuje firmu T.A.P.S. Limited, ojednu od vodećih firmi za servis pumpi i mehaničkih zaptivača u severnoj Engleskoj. U Decembru mesecu počinje sa radom predstavništvo u Srbiji preko kancelarije AxFlow kft, Budimpešta.

2010.
U Februaru mesecu AxFlow Limited, Dablin, Irska kupuje firmu Combiflow Limited, Ballymount West Dublin.

Antonia Axson Johnson

Antonia Ax:son Johnson

   vlasnik i osnivač

   Axel Johnson AB Grupe