Proizvođači

AxFlow distribuira najkvalitetnije proizvode od vodećih svetskih proizvođača.

Prilikom izbora firmi sa kojima će sarađivati AxFlow najviše računa vodi o tome da proizvodi budu najvišeg kvaliteta i izrađeni u skladu sa najnovijim svetskim standardima (DIN EN ISO 9000, CE Mark, ATEX 100-a,...).

Drugi važan uslov je tehnička i logistička podrška koju dobijamo od proizvođača i podrška prilikom instalacije i u toku radnog veka isporučene opreme.

Sve ove uslove postavljamo da bismo krajnjem kupcu obezbedili kvalitetnu opremu i pouzdan servis.

Boyser

Španska firma Bombas Boyser specijalizovana je na...

Bran+Luebbe

Više od 75 godina firma Bran+Luebbe je lider u proizvodnji...

Dellmeco membranske pumpe na vazdušni pogon

Najsavremenija tehnologija i inženjering, kao i suštinsko...

FTI - Finish Thompson

Centrifugalne pumpe i pumpe za istakanje iz buradi

Lightnin

Lightnin je najveći svetski proizvođač miksera i opreme za...

Micropump

Zupčaste pumpe s magnetnim zaptivačem

MONO zavojne pumpe

Jedinstvena konstrukcija koja omogućava održavanje bez...

OBL pumpe za doziranje

Kvalitetne membranske, klipne i hidraulične pumpe za...

Pompe Travaini

Centrifugalne i vakuum pumpe

PULSAFEEDER pumpe za doziranje

Iskustvo od preko 70 godina u proizvodnji pumpi.

realax - Peristaltičke pumpe

Potpuno novi spektar peristaltičkih pumpi koje su razvili i ...

VIKING zupčaste pumpe

Visoke temperature i pritisci? Velika gustina fluida?...

Warren Rupp SANDPIPER membranske pumpe na vazdušni pogon

Sandpiper predstavlja jedinstvenu ponudu membranskih pumpi...

Waukesha Cherry-Burrell rotirajuće klipne pumpe

Vrhunski kvalitet i jednistvena konstrukcija ih čini...