Servis

Servis i preventivno održavanje pumpi

Zbog želje da našim kupcima pružimo pouzdan i dug rad isporučenih pumpi, AxFlow ima obezbeđen lokalni servis i brzu isporuku rezervnih delova.

Usluga AxFlow servisa se sastoji od tri osnovna koraka:

 

Servis - instalacija

Instalacija

Pružamo uslugu instalacije i puštanje u rad isporučenih pumpi da biste bili sigurni da će one raditi u skladu sa preporukama proizvođača i zahtevima Vašeg procesa

 Systems and pump monitoring_2

Monitoring

Podrazumeva periodično praćenje parametara rada pumpe kako bi se izbegla veća oštećenja i zastoji u proizvodnji. Na taj način moguće je planirati termine redovnih servisa, a sve u cilju produženja radnog veka pumpi.

 Servis - odrzavanje i popravka

Održavanje i popravka

Servisne aktivnosti možemo izvoditi u Vašem pogonu ili u našoj servisnoj radionici. Obim posla prilikom popravke zavisi od stepena oštećenja što se najpre utvrđuje defektažom. Popravka podrazumeva isporuku i montažu

 

Kontaktirajte nas!

tel: +381 13 40 09 75
mob: +381 64 84 07 079
email: mita.krnjacki@axflow.rs