Membranske pumpe na vazdušni pogon

AODD_pump_icon_large Više od 45 godina iskustva u službi naših kupaca.

Membranske pumpe na vazdušni pogon (engleski naziv air operated diaphragm pump ili skraćeno AOD pump) su prvenstveno predviđene za rad u slučajevima kada u pogonu postoji dovoljna rezerva komprimovanog vazduha ili u slučajevima kada se radi sa eksplozivnim ili zapaljivim fluidima.

Ove pumpe se mogu koristiti i u svim drugim aplikacijama kada je potreban transport čistih fluida bez čvrstih čestica (npr. doziranje hemikalija ili transport boja), za transport viskoznih i/ili abrazivnih fluida (transport keramičkog mulja, emajlnog mulja, otpadnih voda,...), transport sirovina u prehrambenoj industriji i farmaciji (istakanja iz buradi, istakanja iz transportnih cisterni)...

Top

SANDPIPER HD20F plastična membranska pumpa sa klapnama

Robusna i istovremeno lagana, SANDPIPER HD20F plastična pumpa ima jednostavan servis i idealna je za transport medija koji u sebi sadrže...

SANDPIPER Heavy Duty - pumpe sa klapnama

Heavy Duty Flap ili HDF seriju čine membranske pumpe koje imaju nepovratne klapne umesto sedišta i kugli.

SANDPIPER Heavy Duty - pumpe sa kuglama

Pumpe iz serije SB ili Heavy Duty Ball pumpe su namenjene za transport viskoznih i abrazivnih fluida koji u sebi imaju čvrste čestice...

SANDPIPER Standard Duty Ball - sa metalnim kućištem

Pumpe iz serije S - Standard Duty Ball sa metalnim kućištem su predviđene za rad sa srednje abrazivnim fluidima koji u sebi imaju čvrste...

Dellmeco - plastične pumpe na vazdušni pogon

Dellmeco membranske vazdušne pumpe se koriste u različitim oblastima industrije zbog svoje kompaktnosti, povoljne cene i jednostavne...

Dellmeco pumpe za higijenske aplikacije

Pumpe iz ove serije su posebno dizajnirane za primenu u prehrambenoj industriji, industriji pića, farmaciji i kozmetičkoj industriji.