Peristaltičke pumpe

Hose pump icon large Brz i jednostavan servis, samo jedan rezervni deo.

Peristaltičke pumpe, poznate i kao crevne pumpe, izvrsne su za transport širokog spektra fluida kada se zahteva efikasnost i velika preciznost doziranja. Podjednako su efikasne sa viskoznim i abrazivnim medijima, kao i sa fluidima koji su osetljivi na deformacije.

U suštini, peristaltička pumpa je vrsta pozitivno potisne zapreminske pumpe. Jednostavna konstrukcija pruža joj brojne prednosti u odnosu na druge tipove pumpi.

Princip rada

Crevo, koje može biti izrađeno od raznih materijala, montira se u kućište pumpe. Rotor pumpe u toku rotiranja pritiska, preko valjaka ili papučica, i komprimuje crevo. Time se, iza valjka ili papučice, stvara podpritisak koja uvlači fluid u crevo dok sledeći valjak ili papučica nežno gura fluid napred dalje kroz crevo.

Kako fluid ne dolazi u dodir sa kućištem pumpe, samo je crevo izloženo habanju. Crevo je jeftino i brzo se menja na samom mestu ugradnje pumpe.

Papučice ili valjci?

Budući da može biti opremljena papučicama ili valjcima, RealAx pumpa može da udovolji uslovima pumpanja i pod visokim i pod niskim pritiskom.

Valjci montirani na ležišta tokom rotiranja potiskuju površinu creva. Time se stvara manje trenja i mehaničkog naprezanja creva i zahvaljujući tome ono može da izdrži pritisak do 8 bara.

Fiksirana papučica se tokom kompresije kreće po površini creva. Ova tehnologija obično se primenjuje kada se zahteva veći radni pritisak (do 15 bara). Posledica ovog kretanja je povećano oslobađanje toplote zbog trenja između papučica i creva.

Top

realax Peristaltičke pumpe serije APY

Idelana za niske pritiske. Ima mogućnost preciznog doziranja male količine fluida. Kapacitet pumpe: 0,16 ml/okr – 10 ml/okr.

realax Peristaltičke pumpe serije ISI

Prilagođena teškim uslovima rada u industriji. Kapacitet pumpe: 0,023 l/okr – 0,246 l/okr

www.realaxpumps.com

realax Peristaltičke pumpe serije IP

Pogodna za viskozne fluide i rad u zahtevnim uslovima. Kapicetet pumpe: 0,433 l/okr – 6,72 l /okr.

www.realaxpumps.com

realax Peristaltičke pumpe serije RP

Idelana za zahtevnu industrijsku primenu. Kapacitet pumpe: 0,31 l/okr – 20 l/okr

www.realaxpumps.com

Top
Proizvođač Proizvod
Proizvođač Proizvod