Rotirajuće klipne pumpe

Lobe pump icon large Robusna konstrukcija, dugotrajnost i nežan transport fluida.

Rotirajuće klipne pumpe su našle najširu primenu u prehrambenoj industriji, farmaciji, biotehnologiji, proizvodnji kozmetike, proizvodnji kućne hemije, itd. Ovako široku primenu imaju zahvaljujući vrhunskom kvalitetu izrade kućišta i rotirajućih elemenata, velikom otpornošću na habanje i koroziju, kao i lakom održavanju i mogućnošću kvalitetnog pranja (CIP) ili sterilizacije (SIP).

Razlika između pojedinih rotirajućih klipnih pumpi je u obliku rotora - rotor sa dva ili tri krila, rotor sa lukovima, itd. Prilikom rada pumpe rotori se međusobno ne dodiruju. Takođe, ne dodiruju ni kućište pumpe. To omogućava da se ove pumpe koriste i za transport osetjlivih fluida kao i fluida koji u sebi imaju meke komade voća, pulpe, vlakana,...

Rotirajuće klipne pumpe poseduju sve certifikate za primenu u savremenim prehrambenim i farmaceutskim procesima 3-A, EHEDG, FDA.

Pulsacije na potisu su minimalne i ne ometaju merenja protoka fluida. Pumpe imaju i mogućnost rada na suvo kao i transporta fluida u oba smera.

Top

Waukesha lobe pumpe serije MDL

Waukesha Cherry –Burrell pumpa nove generacije lobe pumpi, dopunjuje program zapreminskih pumpi za standardne sanitarne i...

Waukesha rotirajuće klipne pumpe sa pravougaonim ulazom

Dizajnirana da pumpa materije koji se teško pumpaju!

Waukesha rotirajuće klipne pumpe-Universal I

Waukesha pumpa serije Universal I rešava problem mnogih vaših aplikacija.

Waukesha rotirajuće klipne pumpe - Universal II

 Zapreminske pumpe za higijenske aplikacije.

Top
Proizvođač Proizvod
Proizvođač Proizvod