Zavojne pumpe

PC pump icon large Konstrukcija pumpi koja je odolela vremenu.

Zavojne pumpe (progress cavity pumps) se koriste za transport fluida još od 1935. godine. Za sve ove godine nisu izgubile pouzdanost i mogućnost primene u najrazličitijim aplikacijama.

Princip rada zavojnih pumpi se pokazao kao idealno rešenje za transport ili doziranje različitih fluida - muljeva, abrazivnih fluida, fluida koji u sebi imaju čvrste čestice, osetljivih fluida…Takođe su dobro rešenje u slučajevima kada se zahteva velika visina dizanja na usisu ili veliki pritisci na potisu.

U središtu zavojne pumpe se nalaze dva osnovna elementa – stator i rotor. Okretanjem vratila, rotor stvara pritisak u fluidu koji protiče u prostoru između samog rotora i gumenog statora. Zavojne pumpe mogu da ostvare velike protoke uz održavanje konstantnog pritiska.

Robusni dizajn pumpi omogućava transport fluida u prostoru koji nastaje obrtanjem rotora u statoru. Prenos kretanja sa motora na rotor je ostvaren pomoću vratila sa zglobovima. Zaptivanje kućišta pumpe je pomoću mehaničkog zaptivača. Noviji modeli zavojnih pumpi umesto vratila sa zglobovima imaju fleksibilna vratila.

Ostale karakteristike zavojnih pumpi:

  • nema prodora sredstva za podmazivanje u prostor sa fluidom
  • različiti materijali kućišta pumpe, statora i rotora u zavisnosti od aplikacije
  • samousisne pumpe
  • konstrukcije sa 3A certifikatom za prehrambenu i farmaceutsku industriju 
  • za abrazivne, viskozne i fluide sa čvrstim česticama
  • minimalne oscilacije pritiska na potisu
  • pritisci do 48 bara
Top

MONO serija Compact C

Engleski proizvođač MONO sa zavojnim pumpama iz serije Compact C ponudio je tržištu kvalitetne pumpe po konkurentnoj ceni.

Mono EZstrip serija

Serija zavojnih pumpi EZstrip je razvijena od jedne od najprodavanijih pumpi proizvođača Mono - serije Compact C.

Mono pumpa sa košem serije W

Pumpa sa prijemnim košem ima pravougaoni usini otvor za lakši prijem i rad sa viskoznim fluidima.

Mono pumpa serija Epsilon

Serija zavojnih pumpi koja ima dug radni vek i veoma mali broj rezervnih delova koje korisnik treba da drži na lageru za redovan ...

Mono pumpa serija Merlin

Kvalitet zavojne pumpe sa modularnom konstrukcijom potvrđuje višegodišnje...

Mono pumpe serije Helios

Specijalno dizajnirana higijenska pumpa za transport osetljivih fluida.