Zupčaste pumpe

gear_pump_icon_large Rad sa fluidima viskoznosti do 1.000.000 cP

Zupčaste pumpe imaju najširu moguću primenu u radu sa fluidima u rasponu od 1 cP do 1.000.000 cP. U praksi to znači da se zupčaste pumpe mogu koristiti kako za transport vodenih rastvora tako i za transport asfalta, čokolade ili lepkova.

Pored transporta fluida velike viskoznosti, zupčaste pumpe se mogu koristiti i za rad sa fluidima visoke temperature - do 400°C.

U osnovi konstrukciju zupčastih pumpi čine zupčasti rotori koji se obrću u kućuištu pumpe. Prečnici rotora su nešto manji nego što je unutrašnji prečnik kućišta pumpe čime se obrazuje radni prostor i stvara zazor za transport fluida. Pumpe tj. rotori mogu biti sa spoljašnjim ili unutrašnjim ozubljenjem.

Izgled unutrašnjosti jedne zupčaste pumpe (sa unutrašnjim ozubljenjem) možete videti u animaciji u nastavku:

Prednosti zupčastih pumpi:

  • samo dva rotirajuća elementa
  • nema oscilacija pritiska fluida na potisu
  • konstantan protok bez obzira na pritisak u potisnom cevovodu
  • mogućnost rada u oba smera
  • niska NPSH vrednost
  • lake za održavanje
Top

Viking zupčasta pumpa za zahtevne aplikacije (Heavy Duty)

Industrijska zupčasta pumpa sa masivnom konstrukcijom namenjena za zahtevne aplikacije, dostupna u širokom spektru modela.

Viking pumpa Universal Seal serije sa grejanim kućištem

Pumpa za industrijske aplikacije sa mogućnošću regulacije i praćenja temperature

Viking pumpa sa magnetnom spojnicom

Pumpa sa apsolutnim zaptivanjem za rad sa opasnim fluidima.

Micropump zupčasta pumpa sa magnetnom spojnicom serije GA

Pumpe GA serije su pumpe visokih performansi koje  omogućavaju precizan protok  do 1 ml/ min praktično bez pulzacija.

Micropump zupčasta pumpa sa magnetnom spojnicom serije GB

Pumpa sa magnetnom spojnicom GB serije zadovoljava veliki broj aplikacija i ima dug radni vek trajanja.

Micropump zupčasta pumpa sa magnetnom spojnicom serije GC

Mikropump pumpa sa magnetnom spojnicom GC serije -idelana za zahtevne aplikacije.