Rotacioni izmenjivači toplote

HeatExchangers icon Ravnomerno zagrevanje i hlađenje po celoj zapremini fluida.

Rotacioni izmenjivači toplote su predviđeni za grejanja ili hlađenje osetljivih fluida. Omogućavaju rad sa fluidima velike viskoznosti i fluidima koji u sebi imaju čvrste čestice. 

Najveći problem prilikom zagrevanja fluida je mogućnost pregrevanja  ulja koji je u direktnom kontaktu sa površinom izmenjivača toplote (cevnog ili pločastog). Ta bi se to izbeglo i omogućilo ravnomerno zagrevanje po celoj zapremini konstruisani su rotacioni izmenjivači toplote. Pored dvostrukog zida, kroz koji prolazi medijum za grejanje ili hlađenje, ovi izmenjivači toplote imaju osovinu sa rotirajućim noževima koji konstantno skidaju sloj fluida u dodiru sa površinom izmenjivača. Na taj način se obezbeđuje ravnomerna temperatura i kratko zadržavanje fluida u samom izmenjivaču.

Neki od fluida koji mogu da se greju ili hlade pomoću rotacionih izmenjivača toplote su:

  • margarin
  • kečap
  • majonez
  • puding
  • mesna pašteta
  • životinjska mast
  • sirni namazi
  • prelivi za salate

Izdvajamo iz ponude

Votator 4x120

Rotacioni izmenjivač toplote za umerene aplikacije i rad...

Votator II

Uređaj sa srednje zahtevne aplikacije i rad sa visoko viskoznim fluidima.