Zaštita pumpi i pumpnih stanica

grinder-icon-large Dodatna oprema koja treba da obezbedi dug rad pumpi.

Za zašitu pumpi i pumpnih stanica mogu se koristi uređaji koji sprečavaju prodor mehaničkih nečistoća u radno kolo pumpe ili obezbeđuju usitnjavanje čvrstih čestica.

Na taj način se smanjuje abrazija ili oštećenja na rotorima ili radnom kolu i na samom kućištu pumpe.

Jedna od tipova pumpi koja je najosetljivija na mehaničke nečistoće je zupčasta pumpa. Zbog toga firma Viking u svojoj ponudi ima mehanička sita za odvajanje nečistoća.

Za zaštitu zavojnih ili vertiklanih pumpi za transport sirove ili otpadne vode mogu se koristiti usitnjivači mehaničkih nečistoća (eng. munchers) ili rešetke sa automatskim čišćenjem (eng. desreeners), engleskog proizvođača Mono.

Top

Mono SB Muncher

Dizajniran za manje količine mulja i otpadnih voda, sa osnovnom namerom da se zamene klasični uređaji koji rade na većim bzinama, brže se...

Mono A Muncher

Dizajniran zahvaljujući  35-to godišnjem iskustvu u usitnjavanju prljavštine i odpada. 

Mono F Muncher

Mono Muncher serije F ima idealnu konstrukciju za zahtevne aplikacije i za drastično smanjenje mase otpadnog ...

Mono TR Muncher

Najnovija generacija rezača sa dva vratila.

Top
Proizvođač Proizvod
Proizvođač Proizvod