Farmaceutska industrija

Najstroži standardi za bezbedan proces.

Sva oprema koja se isporučuje za farmaceutsku industriju mora da zadovolji najstrožije higijenske zahteve. Konstrukcija pumpi koje se ugrađuju u ovakvim proizvodnim linijama mora da obezbedi 100% izolovanost fluida od okoline kao i besprekorno pranje između dve šarže.

AxFlow u svojoj ponudi ima elektro-polirane centrifugalne pumpe proizvođaca Waukesha lobe pumpe za sirupe i kreme... Sve pumpe se isporučuju sa certifikatima (FDA, EHEDG, 3A) neophodnim za primenu u farmaceutskoj industriji.