Keramička industrija

Rad sa viskoznim i abrazivnim fluidima.

Jedan od najzahtevnijih fluida za transport je glazura koja se koristi u proizvodnji keramičkih pločica. Velika gustina fluida i visoka abrazivnost predstavljaju poseban zahtev prilikom izbora pumpe za transport ovog fluida. Uz naše iskustvo i veliki broj ugrađenih pumpi u keramičkoj industriji imate pouzdanog partnera koji vam može pružiti najbolje rešenje za svaku aplikaciju.