Prerada pitke i otpadne vode

Kontrolisan proces bez higijenskih rizika.

Potrebe za dovoljnom količinom pitke vode su u konstantnom porastu. Da bi se postigla kontrolisana proizvodnja bez higijenskih rizika potrebna je vrhunska oprema. Doziranje hemikalija za dezinfekciju vode, uzorkovanja radi pravovremene reakcije i promene parametara rad, uklanjanja taloga posle filtracije su samo neke od aplikacija koje zahtevaju pouzdane, precizne i robusne pumpe.

Tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda, takođe zahteva različite tipove pumpi tokom celog procesa - doziranje sredstava za neutralizaciju, doziranje flokulanata, transport mulja na taložnike i filter prese,...

Za navedene aplikacije možemo da vam ponudimo membranske klipne pumpe Pulsafeeder i OBL, zavojne pumpe Mono, Sandpiper membranske pumpe na vazdušni pogon,...