Rudarstvo i energetika

Rad u otežanim uslovima zahteva najkvalitetniju opremu za transport fluida.

Ispumpavanje podzemnih voda sa velikih dubina rudarskog okna, isušivanje nadzemnih kopova, velika količina kamenja i mehaničkih nečistoća. Ovo su samo neki od aplikacija i uslovi rada koje moraju da zadovolje pumpe koje su namenje za rad u rudnicima.

Pumpe za cirkulaciju turbinskog ulja, transport otpadnog pepela, doziranje hemikalija za tretman kotlovske vode su opet tipične apliacije u elektranama i toplanama širom sveta.

AxFlow u svojoj ponudi ima nekoliko tipova pumpi koje sa velikim uspehom odgovaraju na navedene zahteve. Primer su Sandpiper membranske pumpe na vazdušni pogon, zupčaste pumpe Viking ili Mono zavojne pumpe.