AxFlow - en del av Axel Johnson-koncernen

AxFlow är ett av fyra affärsområden inom Axel Johnson International och ägs av Axel Johnson-koncernen. Med detta följer stabilitet och trygghet, men lika viktigt är också att vi delar värderingar och mål med detta femte generationens familjeföretag som genom åren framgångsrikt lyckats utveckla ledande företag.

Axel Johnson-koncernen grundades 1873. Sedan dess har de utvecklat affärsverksamheten genom sina tre helägda företagsgrupper: Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc. och AxFast AB.

Axel Johnson International ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans med Kicks, Åhléns, Martin & Servera (70%), börsnoterade Axfood (ca 50%) och Dustin (25 %) samt Novax, Axel Johnsons investeringsbolag. Gemensam ägare är Antonia Ax:son Johnson med familj. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 84 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda (2016) För mer information vänligen besök: www.axeljohnson.se

Axel Johnson AB arbetar inom den Nordiska och Europeiska konsumenthandeln med handelsrelaterade tjänster och B2B-handel genom 50 företag i 20 länder.

Axel Johnson Inc. är verksamma främst i Nordamerika och arbetar med tjänster och produkter inom Miljö och Energi.

AxFast äger och driver fastigheter i Sverige. Fastigheterna används för handel och distribution.   

Caroline-Berg-2015_1050x1292

Caroline Berg
Styrelseordförande
Axel Johnson-koncernen