Vision, affärsidé och värderingar

Affärsidé
Att vara ett applikations- och serviceinriktat specialistföretag inom flödeshantering, som adderar betydande mervärde till marknadsledande flödesutrustning och ger lokalt stöd till industrikunder.

Vision
Att bli ett naturligt nav mellan svensk processindustri och världsledande tillverkare av vätskehanterande utrustning.

Värderingar

Att få saker att hända

Att vara en bra samarbetspartner

Långsiktighet