AxFlows historia

Några ord om vår bakgrund

AxFlow bildades 1991 genom en sammanslagning av Bernhard M Bergman AB och Maskin AB AXAB. Bergman hade arbetat med packningar och tätningar sedan 1940 och MASKIN AB AXAB hade under nästan lika lång tid specialiserat sig på pumpar.

1995 köpte AxFlow AKA-pump, 1998 rörelsen i Svenska Tätningar AB och 2001 rörelsen i Agrometer AB.

2005 fattades beslutet att avyttra packnings- och tätningsavdelningen inom AxFlow AB för att fokusera på kärnverksamheten – pumpar och pumpsystem.