ISO 9001:2015

AxFlow AB certifierande enligt ISO 9001:2015

AxFlow AB har blivit certifierade enligt ISO 9001:2015. ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet och med ett kvalitetsledningssystem styrs interna processer på ett strukturerat, systematiskt och kundorienterat arbetssätt.

AxFlow AB_ISo Certifikat 2018

Certifikat ISO 9001:2015