Läkemedelsindustri

Hos AxFlow kombinerar vi all vår kunskap om vätskehanteringssystem med högkvalitativa pumpar och bistår på så vis våra kunder med kostnadseffektiva lösningar som håller kvalitetskraven.

Läkemedelsindustrin möter idag stora utmaningar. En av dessa är att korta ledtiderna från forskning och utveckling till nödvändiga godkännanden för den marknaden som produkten ska marknadsföras på. Därefter ska produkten produceras på ett kostnadseffektivt sätt med mycket höga kvalitetskrav.
 
En läkemedelsfabrik har en kemifabrik, där halvfabrikaten tillverkas, och en fabrik där vidareförädling sker till det färdiga läkemedlet. Till kemifabrikerna har AxFlow ett stort utbud av passande pumpar, till exempel excenterskruvpumpar från Mono.

Så kallade döda utrymmen måste elimineras för att undvika att substans ansamlas och orsakar korskontamination och/eller mikrobiell oönskad tillväxt. AxFlow AB har bland annat EHEDG-godkända centrifugalpumpar.

För viskösa och ömtåliga vätskor har vi även vingrotorpumpar från Waukesha som uppfyller mycket stränga aspetiska krav. Pumparna används för dosering och transport uppgifter i hygieniska, aseptiska och sterila processer inom läkemedels- och livsmedelsindustrin samt kosmetik.

Även materialresistensfrågor vid val av vätskeberörda delar i ett vätskehanteringssystem är oerhört väsentligt för att nå en hög kvalitet, minimera stillestånd, och öka processens tillgänglighet.