Pappers- och massaindustri

AxFlow AB har under många decennier varit en viktig leverantör av specialpumpar för svensk papper- och massaindustri. Under denna tid har mycket erfarenhet och expertkunskap byggts upp, vilket i många fall är avgörande för att finna optimala pumplösningar

För pumpning av lim, stärkelse, bestrykningssmet, optiskt vitmedel och kemikalier efterfrågas pumpar med lång livslängd, hög tillgänglighet och enkelt underhåll. För dessa varierande applikationer har AxFlow AB ett brett utbud av olika pumptyper såsom, excenterskruvpumpar, doseringspumpar för kemikalier, slangpumpar, tryckluftsdrivna membranpumpar och vakuumpumpar.

Kontakta-oss

service-250

systemexpertis

tillbehor-200