Vatten och avlopp

AxFlow har lång erfarenhet av pumpapplikationer för vatten och avlopp. Här bidrar AxFlow med bra lösningar genom expertkompentes inom vattenrening.

I avloppsreningsprocessen finns många viktiga steg där avloppsvatten, slam och kemikalier pumpas, finfördelas, injiceras och filtreras. För att uppnå en optimal reningsprocess bör alla delar i processen samverka. I varje processteg bör du därför sätta din pump, renstugger eller sil under luppen. Uppfyller dessa det du vill? Kan energiförbrukningen minskas, eller underhållskostnaderna sänkas? Kanske vore det värt att utvärdera valet av pumptyp och eventuella drifts- och säkerhetsproblem?

ELLER - gör allt mycket enklare och ta hjälp av AxFlow och arbeta tillsammans med erfarna experter inom vätskehantering och pump- och processteknik.

Ett urval av AxFlows produkter för avloppsrening är: Mono rensskärare och roterande silar, Mono excenterskruvpumpar, Realax slangpumpar, Agrometer lobrotorpumpar och SK Pumpen.

Klicka här för att läsa AxFlows broschyr om vattenrening och biogas.

Klicka här för att läsa om Mono's produkter inom avloppsrening.

För mer information kontakta AxFlow via telefon: 08-602 22 00, e-post: kundservice@axflow.se, eller fyll i vårt kontaktformulär

Kontakta-ossFluidity nonstop inom avloppsrening_160px

service-250

systemexpertis

tillbehor-200