Att välja rätt pump

Många vätskehanteringsproblem uppstår på grund av att pumparna varken är konstruerade eller lämpade för applikationerna och/eller förhållandena för vilka de har valts.

Applikationen bestämmer alltid vilken pumptyp som ska användas!
När pumpmediets karakteristika har fastställts måste övriga parametrar beaktas –

  • pumpkapacitet
  • pumptryck
  • temperatur
  • flödesegenskaper
  • ångtryck
  • torrsubstanshalt
  • korrosivitet
  • oxicitet
  • hygien

Korrekta material väljs i enlighet med pumpmediets egenskaper. Inom livsmedels-och dryckesindustrin är valet av material synnerligen viktigt, eftersom överensstämmelse med EHEDG-, FDA- och 3A-föreskrifter är ett grundkrav.

Pumpmedier som innehåller hög andel stora partiklar är ett vanligt problem som måste beaktas i livsmedelsbearbetningens olika processteg. Partiklarna måste pumpas utan att krossas och transporteras utan att skada själva pumpen. En annan faktor som måste beaktas är hög noggrannhet vid tillsats eller dosering av processingredienser.

Konsekvenserna av ett felaktigt pumpval kan bli fler än återkommande stillestånd, underhållskostnader och stort behov av reservdelar. Det kan även resultera i onödigt dyra och komplexa anläggningsinstallationer till följd av ett behov av kontroll-, övervaknings- och säkerhetsanordningar som ger ytterligare underhållskostnader. Risken finns att en undermålig produkt produceras men värst av allt är de potentiella hälso- och säkerhetsriskerna.

Pumpar som har konstruerats för specifika ändamål med ibland högre initial kostnad, kan ofta betala sig genom enklare och billigare installationer som ger lägre underhållskostnader och högre anläggningstillgänglighet i applikationer som skulle anses krävande för mer generella pumpkonstruktioner. För kunden och/eller slutanvändaren torde all assistans som pumpleverantörer kan ge för att etablera en större förståelse för vad som krävs när det gäller pumpval vara välkommen.

Har du rätt pump? Eller använder du samma pump som du alltid gjort?

Ring AxFlow så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för just dig!
Telefon:
08-602 22 00 eller e-post: kundservice@axflow.se

Chemical   Cold -refrigerant   Corrosive   Petrochemical-icon   Pharma-icon
 Kemi    Kylvaror    Frätande   Petrokemi   Läkemedel
                 
dosing icon   Water-and-waste-water-icon   Pulp-and-paper   Food-and-beverage-segment-icon    
 Dosering   Vatten &
avlopsvatten
  Papper &
massa
  Livsmedel    
                 
Har-du-rätt-pump-200x70px
 

Ring oss
08-602 22 00