Underhåll och reparation

Maintenance and repair    

Hur ofta behövs det en översyn?

      

Service erbjudande:

Consultancy
Konsultation
Systems design
System Design
Logistics
Logistik
Installation-new-100x100px
Installation
Training
Utbildning
Emergency
Akut service
Maintenance and repair
Underhåll & reparation
Systems and pump monitoring
System & pump övervakning
Service contracts
Kontrakt
Quality assurance
Kvalitet


Det beror helt på tillämpningen och driftsförhållanden.

Vi erbjuder service av pumpar via våra servicepartners. Om ni önskar skicka era pumpar till oss för reparation eller underhåll, var god kontakta oss exempelvis på via länken nedan.

Serviceförfrågan

 

Kontakta-oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

NASH fältservice av vakuumpumpar och kompressorer

Med fiberoptisk inspektion, kan vi avgöra slitaget på utrustningen utan demontering. Med efterföljande rapport kan du förutse nödvändiga...

NASH Fälttest och kontroll

Ett livslångt åtagande för din NASH-pump eller kompressor.

NASH Service center för vakuumpumpar och kompressorer

Pumparna undersökt genom att monteras isär eller inspekteras med fiberoptik, och på så sätt hitta felet. Med rapporten som underlag om...

NASH Uppgradering ECO-FLO

Med Nash's ECO-FLO CL uppgradering, kan du minska din vattenförbrukning med 50%.

NASH Uppgradering från CL till Vectra

Med uppgraderingskit, är det lätt att byta ut åldrande pumpar i CL serien och sänka dina driftskostnader. Uppgraderingen gör också

NASH WebSentry Kavitations övervakning

Kavitation är ett av de mest försåtliga orsakerna till skador på en vätskering vakuumpump. WebSentry övervakning av kavitation spårar

Byte av slang på realax slangpump

Se video hur du byter slang på relax slangpump.

NASH Atex reparationer

Våra erfarna, kompetenta serviceingenjörer bedriver även reparationer enligt ATEX riktlinjer.

NASH ISO-Certifierade fabrikstester

Pumpar kan testas med hjälp av Nash fabrikstester och pumparnas prestanda garanteras. Nash garanterar också att allt material och...

NASH Keramisk beläggning av pumpar

Minska slitaget på utrustningen genom att uppgradera ytorna med avancerade armerade kompositer.

NASH Polyisoprene Lining

Denna funktion ger skydd mot korrosion och erosion, samt minskar strömförbrukningen orsakad av inre slitage och minskar underhålls- och...

NASH Utbytesprogram

Vi tar ut dina utslitna pumpar och kompressorer och ersätter dem med renoverade och uppgraderade utbytesprodukter med Nash...

NASH WebSentry övervakning av Kalcium ansamling

Med WebSentry kan vi mäta temperaturen för pumpen. Ett larm skickas automatiskt om temperaturen överstiger de rekommenderade nivåerna.

NASH WebSentry övervakning för kullager

WebSentry övervakningssystem för kullager erbjuder möjligheten att undvika oplanerade driftstopp på grund av lagerhaveri genom att...