NASH Fälttest och kontroll

Ett livslångt åtagande för din NASH-pump eller kompressor.

Top

NASH Service för din pump eller kompressor omfattar fälttest och kontroll, serviceutbytespumpar, uppgraderingar och reparationer med originalreservdelar på NASH Service Center.

  1. Resultatet från fältkapacitetstesterna och fiberoptiks inspektionen skrivs in i ett serviceprotokoll med information om pumpstatus och råd om ytterligare serviceåtgärder, t.ex. utbyte eller reparation.

    NASH-Field-capacity-test-150x120px_SE   NASH-Field-Boroscope-Inspe-150x120px_SE
  2. Utbytesprogram. Vi tar dina utslitna pumpar och kompressorer och ersätter dem med renoverade och uppgraderade utbytesprodukter med NASH kvalitetsgarantier.

    NASH-Swap-out-350x250px_SE
  3. Utslitna pumpar och kompressorer skickas till ett av NASHs servicecenter för demontering, rengöring och inspektion. Sedan repareras de och uppgraderas med kapsling och beläggning och blir då nästa utbytesprodukt.

 

Leverantör: AxFlow Services
Top
Top
Top