NASH Keramisk beläggning av pumpar

Minska slitaget på utrustningen genom att uppgradera ytorna med avancerade armerade kompositer.

Top
  • Renovera slitage på utrustningen och minska reservdelsförbrukningen
  • Minska reparationsbehovet för ny och befintlig utrustning
  • Effektivisera driften
  • Sänk kostnaderna under utrustningens livstid
  • Undvik värdeminskning

Produkt datablad

Leverantör: AxFlow Services
Top
Top
Top