Centrifugalpumpar

centrifugal_pump_icon_large Centrifugalpumpar är konstruerade för att hantera precisa flöden och pulsationsfri förflyttning av vätskor.

AxFlows centrifugalpumpar tillverkas av marknadsledande producenter som till exempel Rotos, System One, Schmitt och Waukesha Cherry-Burrell. Pumparna passar för pumpning av heta och korrosiva vätskor.

 

Johnson Pump, producerar högkvalitativa pumpar och centrifugalpumpar som är lämpliga för de flesta industrier, med särskild inriktning på livsmedels- och dryckesmedicinska, kemiska, petrokemiska, pappers- och träindustrin.

 

Waukeshas Universal Centrifugalpumpar kännetecknas av samma höga kvalitet, driftsäkerhet och enkla underhåll som Waukeshas förträngningspumpar och har en tydlig nisch i segmentet för sanitära och högeffektiva centrifugalpumpar.

 

AxFlow tillhandahåller även standardprodukter som specifikt kundanpassade pumpar från Hermetic.

Top

Hermetic API-685

Hermetic API-685

Hermetic Enstegspumpar

Hermetic tätningslösa spaltrörspumpar

Hermetic Flerstegspumpar

Hermetic tätningslösa spaltrörspumpar

System One centrifugalpumpar

System One keminormpumpar är speciellt konstruerade för de tuffaste applikationerna och besvärligaste miljöerna.

Rotos | NDM tätningslös centrifugalpump

Tätningslös säker pumpning av vätskor som är hälso- och miljöfarliga, giftiga, som kryper lätt, som har brant ångtryckskurva, är ...

Rotos | PCM tätningslös centrifugalpump

Tätningslös säker pumpning av vätskor som är hälso- och miljöfarliga, giftiga, som kryper lätt, som har brant ångtryckskurva, är ...

Johnson Pump CombiBloc

Horisontell flänsmonterad centrifugalpump enligt EN 733 (DIN 24255) för lågviskösa, rena eller lätt kontaminerade och aggressiva vätskor t ...

Johnson Pump CombiChem

En horisontell centrifugalpump enligt ISO 2858 (DIN 24256) och ISO 5199 som passar för lågviskösa, rena eller lätt kontaminerade vätskor...

Johnson Pump CombiDirt

Kraftig centrifugalpump med friströmshjul/virvelhjul för transport av vätskor med fasta partiklar och kan även hantera gashaltiga vätskor.

Johnson Pump CombiFlex

Vertikal centrifugalpump enligt EN 733 (DIN 24255) som passar rena eller lätt kontaminerade tunnflytande vätskor såsom vatten, havsvatten, ...

Johnson Pump CombiLine

In-line cirkulationspump med skyddad motor enl EN 12756 (DIN 24255) för rena eller lätt försmutsade tunna vätskor. Passar för ”in-line”...

Johnson Pump CombiLineBloc

Direktmonterad in-line cirkulationspump enligt EN 733 (DIN 24255) och passar för rena eller lätt försmutsade tunna vätskor.

Johnson Pump CombiMag

Horisontell magnetkopplad centrifugalpump med säker och läckagefri design för korrosiva, giftiga, aggressiva eller dyrbara vätskor.

Johnson Pump CombiMagBloc

Horisontell magnetkopplad centrifugalpump med säker och läckagefri design för korrosiva, giftiga, aggressiva eller dyrbara vätskor.

Johnson Pump CombiNorm

CombiNorm är en horisontell centrifugalpump enligt EN 733 (DIN 24255). Detta är en av de mest mångsidiga pumpmodellerna. Passar...

Johnson Pump CombiPrime

Självsugande centrifugalpump enligt EN 733 (DIN 24255) finns både i vertikal eller horisontellt utförande för lågviskösa, rena vätskor där ...

Johnson Pump CombiPro

Kraftig horisontell centrifugalpump enligt API 610, API 682-standarder för tunnflytande rena eller lätt kontaminerade vätskor inom...

Johnson Pump CombiSump

CombiSump är pumplösningen för gropar/sumpar och tunna vätskor. Pumpen är en del av Johnson Pump's Combi-system, ett moduluppbyggt program ...

Johnson Pump CombiTherm

Centrifugalpump normerad enligt EN 733 för applikationer med hetolja (DIN 4754) och hetvatten (EN 12953-6/DIN4752).

Johnson Pump CombiWell

Vertikala dykpumpar normerade enligt EN 733 (DIN 24255) för sumpar/gropa

Johnson Pump Flerstegs centrifugalpumpar

Serien med flerstegspumpar omfattar en serie horisontella pumpar, MCH, och en serie vertikala, MCV. De horisontella pumparna kan även...

Johnson Pump FreFlow

SPX Flow har många års erfarenhet av att designa, tillverka och serva självsugande centrifugalpumpar för förorenade vätskor. Med den...

Johnson Pump KGE

En självsugande centrifugalpump med radialhjul och lagerbock som passar för dränering av dammar, diken, dagbrott etc. Klarar luft och...

Johnson Pump MDR

Magnetkopplade centrifugalpumpar innehåller inga dynamiska axeltätningar och eliminerar därför många problem relaterade till packbox- och...

Richter MDK

Magnetkopplade PFA-linade centrifugalpumpar för pumpning av korrosiva vätskor.

Richter MNK

MNK – plastlinade magnetkopplade centrifugalpumpar

Richter RMA/RMI/RSI

RMA - magnetkopplad plastlinad pump enligt ASME/ANSI standard.

Richter SCK

SCK – plastlinade centrifugalpumpar med mekanisk tätning.

Richter Vortex

Vortex – plastlinade friströmspumpar.

Rotos | SDM tätningslös centrifugalpump

Tätningslös säker pumpning av vätskor som är hälso- och miljöfarliga, giftiga, som kryper lätt, som har brant ångtryckskurva, är ...

Scmitt MPN-serien

Schmitt MPN-serien, magnetkopplade centrifugalpumpar.

Schmitt UP-serien

Schmitt UP-serien, centrifugalpumpar tillverkade i syrafast stål med enkel eller mekanisk tätning.

Schmitt U-serien

U-serien, PVDF pumpar med enkel eller dubbel mekanisk tätning PVDF-pumparna passar för pumpning av viskösa media och klarar kapaciteter på ...

Waukesha 200-serien

Waukeshas kraftiga 200-serien av centrifugalpumpar används från "lätt att pumpa" till att pumpa de svåraste applikationer.

Waukesha C-serien

Den mångsidiga Waukesha "C"-serien närkopplade pump ersätter Puriti "C"-serien pump. Denna pump ger starka resultat med ett...

Waukesha Centrifugalpump - UC

Waukesha Cherry-Burrell lanserar det senaste tillskottet i produktutbudet, den universella centrifugalpumpen (UC).