Doserpumpar

Metering pump icon large Doserpumpar är precisionsinstrument som används för att mata in en väl definierad volym vätska in i en process eller ett system.

Denna typ av pumpar är huvudsakligen utformade för att pumpa vätska med ett noggrant kontrollerat flöde. Doserpumpar skiljer sig genom att flödet kan varieras genom ändring av slaglängd och genom ändring av varvtal. Pumparnas flöde kan ställas in noggrant med mycket bra repeterbarhet normalt inom +-1% och visa fall ner till +- 0,5%.

Doserpumparna är av typ mekaniska- och hydrauliska membranpumpar samt kolvpumpar. Pumparna bygger på två typer av mekanismer; fjäderretur (s.k. "lost motion" eller "spring return") och full mekanisk rörelse (s.k. "full motion" eller "positive return").

Top

OBL serie RBA Blackline kolvpumpar

För generella applikationer vid dosering av icke korrosiva ofarliga vätskor där visst läckage kan accepteras.

OBL serie RBB Blackline kolvpumpar

För generella applikationer vid dosering av icke korrosiva ofarliga vätskor där visst läckage kan accepteras.

OBL serie RCC BlackPlus kolvpumpar

För generella applikationer vid dosering av icke korrosiva ofarliga vätskor där visst läckage accepteras.

OBL serie L kolvpumpar

För industrier med tuffa krav och applikationer vid dosering av vätskor där visst läckage accepteras.

OBL polymerberedningsstationer

För dig som söker driftssäkra, lätthanterliga och konkurrenskraftiga polymerberedare för spädning, mognad och dosering av polymer.

OBL serie MB/MC Blackline mekaniska membranpumpar

För generella applikationer vid dosering av kemikalier, syror och andra vätskor där läckagefri drift krävs.

OBL serie MD BlackPlus mekaniska membranpumpar

För generella applikationer vid dosering av kemikalier, syror och andra vätskor där läckagefri drift krävs.

OBL serie ME mekaniska membranpumpar

För industrier med höga krav och dosering av kemikalier, syror och andra vätskor där läckagefri drift krävs.

OBL serie MMXAA hydrauliska membranpumpar

För special applikationer så som pumpning av gaser i vätskefas och heta vätskor.

OBL serie X9 hydrauliska membranpumpar

För läckagefri dosering i de svåraste applikationerna, vid de tyngsta drifterna och med de högsta säkerhetskraven.

OBL serie XL hydrauliska membranpumpar

För dig som söker tekniskt avancerad, driftsäker och läckagefri dosering av olika processvätskor.

OBL serie XLA hydrauliska membranpumpar

En processpump för låga flöden och höga tryck.

OBL serie XLB hydrauliska membranpumpar

En processpump för tuffa applikationer som inte ger något läckage.

OBL serie XLC hydrauliska membranpumpar

En processpump för tuffa applikationer och tung drift som inte ger något läckage.

OBL serie XRN BlackPlus hydrauliska membranpumpar

För industrier med krav på driftsäkerhet vid dosering av kemikalier, syror och andra vätskor där läckagefri drift ...