Kugghjulspumpar

gear_pump_icon_large För dig som arbetar med smörjning, trögflytande vätskor vid måttlig till höga tryck i de flesta branscher.

I vissa kemiska och industriella processer föredrar man högkvalitativa kugghjulspumpar framför andra förträngningspumpar på grund av deras robusta konstruktion och deras förmåga att sörja för ett pulsationsfritt flöde. Stränga säkerhets- och kvalitetskrav bestämmer standarden för användning av kugghjulspumpar i dessa processer.

AxFlow tillhandahåller kugghjulspumpar från Maag och EnviroGear. Se även vårt sortiment av silväxlare och filter från Maag Filtration Systems.

Maag Industripumpar
I vissa kemiska och industriella processer föredrar man högkvalitativa kugghjulspumpar framför andra förträngningspumpar på grund av deras robusta konstruktion och deras förmåga att sörja för ett pulsationsfritt flöde. Stränga säkerhets- och kvalitetskrav bestämmer standarden för användning av kugghjulspumpar i dessa processer. Maag utvecklar och bygger pumpar för en mängd olika applikationer enligt kundernas kravspecifikationer.

Fokus ligger på applikationer med hög viskositet, höga temperaturer, höga tryck och/eller lågt inloppstryck.

Maag har lång erfarenhet av att utveckla högkvalitativa kugghjulspumpar och har under lång tid skaffat sig kunskap på detta område.

De mediaberörda delarna tillverkas i olika material, vanligtvis syrafast stål eller gjutjärn. Maag kugghjulspumpar är kända för sin förmåga att klara av lågt inloppstryck och används ofta för pumpning utan hänsyn till vakuum. Deras precisionsgjorda kugghjul motverkar internt läckage, står emot överbelastning, säkerställer tyst drift även vid höga hastigheter och producerar noggranna flöden även under varierande förutsättningar.

Kapaciteten på Maag kugghjulspumpar varierar från 0,1 m³/h till 146 m³/h. Kemipumparna finns i både konventionellt och tätningslöst utförande. Pumparna klarar tryck upp till 350 Bar och temperaturer -30ºC till +320 ºC.

Pumparna används inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin för pumpning av bl.a. oljor, fetter, färg, lack, hartser, cellulosaderivater, bitumen och tallolja. Maags kugghjulspumpar har fått en ökad användning inom kemiindustrin för applikationer som exakt dosering av katalysatorer och tillsatser, utpumpning av vätskor från reaktorer med höga tryck och temperaturer. Och för utpumpning av viskösa vätskor från ett vakuum med låg inloppshöjd. Detta är bara ett urval, listan kan göras lång.

För kemitillämpningar med mycket lågt tryck på sugsidan och samtidigt hög viskositet, till exempel vid pumpning direkt från reaktorer med undertryck, finns V-serien (cinox-V och therminox-V) med specialutformat extra stort inlopp.

Top

EnviroGear Kugghjulspumpar

EnviroGear tätningslösa magnetkopplade innerkugghjulspumpar för en säker problemfri och läckagefri drift - hanterar...

Maag cinox-V / therminox-V | Industripumpar

Maag Rostfria pumpar cinox / therminox för kemiska och industriella applikationer med höga tryck, hög viskositet och / eller hög...

Maag hydrolub | Industripumpar

Maag kugghjulspumpar - när maximal tillförlitlighet är nyckeln.

Maag refinex/refitherm | Industripumpar

Uppvärmbara kugghjulspumpar för industriella processer.

Maag extrex GP / HP / HV | Extruderpumpar

Maag har sedan årtionden varit världsledande på tillverkning av kugghjulspumpar för bearbetning av plaster. Maag extrex smältapumpar är en ...

Maag trudex | Extruderpumpar

Maag trudex - extruderpump för höga tryck.

Maag cinox/therminox | Industripumpar

Maag rostfria pumpar CX / TX för kemiska och industriella applikationer med höga tryck, hög viskositet och / eller hög temperatur.

Maag vacorex | Virgin Polymer pumpar

Extraktion pump för polymerindustrin.

Maag viscorex | Virgin Polymer pumpar

Extraktion pump för polymerindustrin.