Slangpumpar

Hose pump icon large Slangpumpar från Abaque och realax

Slangpumpen, även kallad peristaltisk pump, har en enkel funktionsprincip. En slitstark och elastisk slang löper genom pumphuset, där en rotor skjuter på vätskan i ena änden och suger in den i den andra. Resultatet är ett konstant flöde även då in- och utloppsförhållandena varierar.


Slangpumpar har inga tätningar eller lager som måste smörjas av den pumpade vätskan, inga metalliska delar eller backventiler i kontakt med processvätskan. Pumpen har bara en slitdel, slangen.

 

En slang sammansatt av armerat och vulkaniserat gummimaterial är innesluten i ett pumphus med flänsar i båda ändar. Flänsarna ansluts till systemets in- respektive utlopp. Inuti pumphuset finns en rotor med två fasta tryckbackar eller rullar diametralt placerade i förhållande till axelcentrum och en axel med två lagringar. När rotorn vrids runt trycks slangen ihop helt av backarna och pumpmediumet i slangen trycks framåt respektive sugs in i slangen.

Realax pumpar används för transport och dosering inom många olika typer av processindustri och kommunal verksamhet.

 

Abaque slangpumpar är gjorda för tunga drifter inom industrier som gruvor & mineral, papper & massa, kemi & petrokemi och energiverk.

 

 

Mer om slangpumpar på realax hemsida:

www.realaxpumps.com

PDF DownloadPDF Download Realax broschyr

PDF Download Realax introduktion

Top

Realax slangpump APY serien

Realax slangpump APY är idealisk för lägre tryck och laboratorieapplikationer genom exakt dosering av små mängder upp till 90l/tim och 2...

Realax slangpump IP serien

Realax slangpump IP är lämpad för tuffa och krävande industriapplikationer upp till 35 000 l/tim och 8 bar. Den är tystgående och bra ...

Realax slangpump ISI serien

Realax slangpump ISI är lämpad för krävande industriapplikationer upp till 1500 l/tim och 8 bar. Med förstärkt slang. Kan uppgraderas med...

Realax slangpump RP serien

Realax slangpump RP är lämpad för krävande industriella högtrycksapplikationer upptill 48 000 l/tim och 15 bar. Den har tyst gång med...

Abaque slangpumpar

För dina tuffaste applikationer - pumparna hanterar allt från extremt slitande och partikelbärande suspensioner till skjuvkänsliga och...

Top
Tillverkare Produkt
Tillverkare Produkt