Mono excenterskruvpumpar

Mono Pumps Ltd. är en världskänd tillverkare av excenterskruvpumpar, erkänd för sin höga tekniska standard.

Mono har lett den tekniska utvecklingen sedan 1935. Den mångåriga erfarenheten avspeglas i ett brett produktutbud som innehåller produkter anpassade för applikationer världen över.

Monos excenterskruvpumpar finns i ett antal olika modeller och utföranden för att tillgodose industriprocesser inom de flesta sektorer. Med Mono-pumpar säkerställs ett friktionsfritt flöde och enkelt och snabbt underhåll. Pumpen Mono EZstrip är ett praktexempel på detta.

Hjärtat i Mono-pumpen är rotorn och statorn. Den "enkelgängade" rotorn roterar med en excentrisk rörelse i den "dubbelgängade" statorn. Håligheten som bildas mellan stator och rotor fylls kontinuerligt på med vätska från sugsidan medan rotorns rotation gör att håligheten med vätska förflyttas mot trycksidan.

Upptäck Mono EZstrip Family!

Mono NOV Logo CMYK

Produkter från denna tillverkare

Mono Compact C

Compact C-serien består av konkurrenskraftigt prissatta excenterskruvpumpar, speciellt anpassade för trånga utrymmen.

Mono Epsilon

Epsilon-serien har utformats speciellt för att ge lägsta möjliga livstidskostnad och minimerat reservdelsbehov.

Mono Helios

Helios-seriens excenterskruvpumpar är speciellt utformade för hygieniska applikationer.

Mono W-serien

Monos trågpump W har konstruerats för mycket trögflytande processmedia.

Mono Merlin

Mono Merlin industripumpar är ekonomiska och kompakta. Inbyggd flexibilitet med stator i formgjuten gummi eller ingjuten i en...

Mono Epsilon vertikalmonterade pumpar

Pålitliga och effektiva pumpar för hantering av slitande och trögflytande vätskor.

Mono EZstrip

Den 3:e generationens excenterskruvpump EZstrip™ från Nov Mono har nu blivit ännu bättre. Monos förbättringsprogram gör att underhållet på ...

EZstrip Cake Pump - Trågpump

Med den unika "Maintenance-In-Place" (MIP)-teknik på EZstrip familjen är underhållet av Mono EZstrip Cake pumpen lätt som en plätt.

Mono Doseringspump

Effektiv doserpump för dosering av kemikalier i processer och applikationer med kontinuerligt och exakt flöde utan pulsationer och mycket...

Mono rensskärare serie A

Utvecklad och förbättrad genom 35 års erfarenhet från finfördelning av avloppsvatten.

Mono rensskärare serie SB

Effektiv och enkel rensskärare lämplig för till exempel rötslam

Mono rensskärare serie TR

Den senaste generationens dubbelaxlade rensskärare.

Mono L Discreen

Tack vare sin konstruktionen är Mono L Discreen självrensande och kräver inte manuell rengöring.

Mono Stormscreen översvämningsskydd

Översvämningsskydd vid kraftiga skyfall