Schmitt

Schmitts nyckelord är kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet.

Schmitt-Kreiselpumpen är en tysk tillverkare av specialbyggda centrifugalpumpar i plast och syrafast stål. Företaget startade 1965 och har blivit ett välkänt namn inom kemisk pumpteknologi och design. Centrifugalpumparna passar för transport av både rena kemikaler och korrosiva vätskor. Standardpumparna klarar kapaciteter upp till 500 l/min och uppfordringshöjd till 40 m.

Pumparnas konstruktion och materialen som används vid tillverkningen PVDF, PP, PVC och syrafast stål tillåter pumpning av korrosiva vätskor såsom syror, alkalier och lösningsmedel. Pumparna är också användbara för pumpning av rena kemikaliska vätskor eftersom pumparna möjliggör komplett skydd från både intern och extern kontamination.

Pumparna kan som tillval fås med olika skyddsklassningar.

Pumparna används på laboratorier, forskningscentra och inom många andra områden bl a läkemedels-, livsmedels- och kemi-industrin. 

 Schmitt Produktöversikt

Schmitt_Logo_neu 2016

Produkter från denna tillverkare

Scmitt MPN-serien

Schmitt MPN-serien, magnetkopplade centrifugalpumpar.

Schmitt U-serien

U-serien, PVDF pumpar med enkel eller dubbel mekanisk tätning PVDF-pumparna passar för pumpning av viskösa media och klarar kapaciteter på ...

Schmitt UP-serien

Schmitt UP-serien, centrifugalpumpar tillverkade i syrafast stål med enkel eller mekanisk tätning.