Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
Watson Marlow - помпени маркучи
fluidity.nonstop

Watson Marlow - помпени маркучи

Маркучите Watson-Marlow се произвеждат от осем вида материали и над 40 размера. Поради това за различни химикали и други среди следва изключително широка област на приложение. Помпите Watson-Marlow и ниските толеранси на маркучите Watson-Marlow създават оптимална комбинация свързана с резултата от употребата. Сравними резултати не могат да се постигнат с други маркучи.

Свържете се с нас
Описание

Маркучът определя значително мощността на помпата:

Еластичността позволява процеса на засмукването и влияе на продължителността на действие

Дебелината на стените определя устойчивостта на налягане

Съпротивителната сила определя продължителността на живот

Вътрешният диаметър отговаря за дебита

Производителността на помпата зависи от съответната дебелина на стените на маркуча

Обикновените маркучи не са съставени за перисталтични помпи! Само прецизните маркучи изваждат най-доброто от помпите Watson Marlow. Резултатите при използването на обикновен маркуч са непредвидими и могат да застрашат вашия процес.

Марпрен/Marprene:

Watson Marlow Marprene Tube

Марпрен е термопластичен еластомер на Watson-Marlow.

Винаги е първият избор. Марпрен е маркучът с най-дълга продължителност на живот, висока химична устойчивост и отлична съпротивителна сила срещу окислители като озон, пероксиди и натриев хипохлорит. Марпрен е непропусклив за видима и UV-светлина и има ограничена пропускливост срещу газове като кислород, въглероден двуокис и азот. Материалът отговаря на всички USDA-норми за използването в хранително-вкусови приложения. Температурата на работната среда е между 5°C и 80°C, цветът е бежов; Марпрен е автоклавен.

Биопрен/Bioprene:

Watson Marlow Bioprene Tube

Биопрен е също така с дълга продължителност на живот като Марпрена и изпълнява всички изисквания на USP-категориите (Американска Фармакопея) VIFDA, 21 CFR 177.2600 и на USDA-нормите за използване на хранителни продукти. Има висока химична устойчивост и поддържа повтарящи се автоклавни процеси. Биопрен може да се стерилизира с етилен оксид или гама-лъчи. Температурата на работната среда е между 5°C до 80°C, цветът е бежов. Биопрен е със стандартни размери 3m, 5m, 15m и може да се закупи по желание на клиента в по-големи размери.

Chem-Sure:

Watson Marlow Chem-Sure Tube

Chem-Sure (химически надежден) Свързващият материал от Перфлуореластомер и разширен Политетрафлуоретилен предлага освен отлична химическа устойчивост същевременно и изключителна механична здравина. Оттук следват напълно нови области на приложение на перисталтичните помпи за пренасяне на агресивни химикали, включително органични разтворители като MEK (метил етил кетон), THF (като елуиращ разтворител), Толуол или ацетон. Високата механична устойчивост позволява дълга продължителност на живот, висока точност на дозиране както и работни налягания до 4 bar. Маркучът Chem-Sure е позволен от FDA (Американска агенция по храните и лекарствата) за хранително-вкусовата сфера и съответства на високите изисквания на USP-категориите VI. Маркучите Chem-Sure са специално съгласувани с дадения помпен вид и могат да се купят като комплектoвани елементи.

Неопрен/Neoprene:

Watson Marlow Neoprene Tube

Неопрен предлага отлични качества при абразивна шлам и при приложения под постоянен натиск. Неопрен е пригоден за хранителни продукти и се отличава с добри характеристики при засмукване и натиск. Този материал се използва много често при вътрешен диаметър повече от 12,7mm. Температурата на работната среда е между 0°C до 80°C и цветът е черен.

Силикон:

Watson Marlow Silikon Tube

Силикон е стандартният маркуч за работни приложения с малък вътрешен диаметър до 9.6mm. Този материал притежава качество за хранително-вкусовата област и фармацевтиката, отговаря на нормите USP и NSF категория VI и е автоклавен.

Watson-Marlow предлага като саморазработка също платинено свързан силиконов маркуч. Този нов материал за маркучи Pumpsil с много гладка повърхност ограничава протеиновото свързване и е от по-висока чистота. Идеален за медицински приложения, химични анализи и за фармацевтичната продукция особено тогава, когато съществува дълготраен контакт с пренасящата среда. Температурата на работната среда е между –20°C до 80°C. Силиконът има висока пропускливост на кислород, прозрачен е и автоклавен. Посредством лазерно проследяване се постига фино гравиране върху повърхността на маркуча, което не оказва влияние върху качествата на шлауха и предлага предимството за цялостно обратно проследяване на периодичното пълнене. Гравират се номера на стоката, цифри за състава и срок на съхранение.

ПВЦ/PVC:

Watson Marlow PVC Tube

ПВЦ има висока степен на твърдост и следователно значителна напорна и смукателна мощност както и ниска пропускливост на газ. Използването му в преработването на хранителни продукти е позволено от FDA, посочен е в списъците на NFS. Температурата на работна среда е между 20°C до 60°C. Този материал е прозрачен като стъкло.

Sta-Pure:

Watson Marlow Sta-Pure Tube

Sta-Pure Свързващият материал от платинено вулканизиран силикон и разширен Политетрафлуоретилен PTFE предлага дълга продължителност на живот при високо налягане и почти никакво триене на частици. Маркучът Sta-Pure е поради това шлаухов материал за приложения в биотехнологията и фармацията.

Забележителната устойчивост на материала ограничава опасността от запушвания на филтъра и позволява работни налягания до 7 bar. Гладките вътрешни стени на маркуча ограничават замърсяването на средите. Маркучът Sta-Pure е автоклавен и пригоден CIP и SIP. Освен това шлаухът е разрешен съгласно USP категория VI и е налице материал Master File Type II при FDA (Американска агенция по храните и лекарствата). Маркучите Sta-Pure са специално съгласувани с дадения помпен вид и могат да се купят само като комплектни елементи.

Тип 400:

WM Tubing Style 400

Тип 400 позволява да се докажат предимствата на перисталтичните помпи в повече области на приложение. Особено при химически агресивни среди като серни и азотни киселини и ароматни въглеводороди като толуол и ксилол той се счита за Надеждния маркуч.

Материалът на Тип 400 е своеобразна комбинация от разширен Политетрафлуоретилен (ePTFE) и Витон Флуороеластомер (FKM) и е разработен специално за перисталтичните помпи Watson Marlow. Двете заедно гарантират висока продуктивност с най-добра химическа устойчивост и дълга продължителност на живот.

Продуктови характеристики
Технически характеристики
Нашите услуги
Повече за нашите услуги
Стефан Маринов
Технически консултант – Южна България
Станислав Матеев
Технически консултант - Северна България
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност