Select country

Kontakt

Dávkování polyethylenglykolu

Popis systému

Systém na přípravu roztoku polyethylenglykolu (PEG) a jeho dávkování dále do technologie. Koncentrovaný PEG je čerpán ze sudů do nádoby, kde je zředěn s vodou a zamíchán. Poté je dopravován dále do výroby dvojicí čerpadel s rotačními písty. Celá jednotka je navržena v souladu s ASME normou.

Celá jednotka je usazena na nerezovém rámu.

Dávkování polyethylenglykolu - Přehled hlavních částí

Kliknutím na symbol plus zobrazíte podrobnosti o hlavních částech systému.

Dávkovací jednotka polyethylenglykolu
Kontaktujte nás