Select country

Kontakt

Vakuová jednotka

Vakuová jednotka pro odtah par z vařáku muesli.

Popis systému

Kapalinokružná vývěva Pompetravaini zajišťuje odtah horkých par z vařáku muesli. Páry se ochladí a zkondenzují průchodem deskovým výměníkem. Separační nádoba oddělí plynnou fázi od kapalné, která je odstředivým čerpadlem Pompetravaini odčerpána. Vývěva disponuje částečnou regenerací servisní kapaliny.

Vakuová jednotka - Přehled hlavních částí

Kliknutím na symbol plus zobrazíte podrobnosti o hlavních částech systému.

Vakuová jednotka pro odtah par z vařáku muesli
Kontaktujte nás