Select country

Gardner Denver kompressorer og vakuumpumper på Regionhospitalet Horsens

4. maj 2015

I hospitalsmiljøer er en konstant forsyning af forureningsfri trykluft en basal fornødenhed og en vigtig forudsætning for rigtig mange funktioner. Derfor skal denne type systemer være særlig driftssikre og have en høj grad af indbygget redundans.

Regionshospitalet Horsens er ingen undtagelse, og for at sikre, at hospitalets kompressorer og vakuumpumper altid er i drift, har man valgt tre Gardner Denver EnviroAire kompressorer på hver 15 kW og tre Elmo V-VC vakuumpumper. Alt udstyr er leveret og installeret af AxFlow, der er Gardner Denvers forhandler i Danmark og Sverige. Kompressorerne er vandkølede, og hele systemet er konstrueret, så trykluften opfylder ISO 8573-1 klasse 0 for luftrenhed. Derudover er systemet silikonefrit, og kombineret gør dette kompressorerne egnet til kritiske anvendelser, hvor luftrenhed er afgørende. Med en olie- og silikonefri kompressor kan man være sikker på, at trykluften er forureningsfri. Hospitalet blev bygget i 1970'erne og har en kapacitet på 150.000 patienter om året. Et igangværende projekt har til formål at udvide og modernisere hospitalets faciliteter, så det kan håndtere 250.000 patienter om året. Et af elementerne i projektet er netop denne installation af et nyt system af kompressorer og vakuumpumper.

Udstyret er specialdesignet til det danske hospitalssystem. Det gamle udstyr havde overlevet sig selv og var ikke længere tilstrækkelig effektivt. I forbindelse med konstruktionen af det nye system er luftindtagene placeret tættere på kompressorerne for på den måde at spare energi. Efter installationen blev det nye system taget i drift parallelt med det gamle for at sikre, at det levede op til de driftsmæssige specifikationer.

Kompressorer

De tre EnviroAire totrins kompressorer fungerer på den måde, at de henter luft udefra via luftindtag og rør, der er forbundet til ventilatorer. Det sikrer, at den luft, der kommer ind i kompressorerne, er ren. Kompressorerne er placeret i et specialbygget rum og er konfigureret, så én kompressor kører, mens to står standby. Det foregår i en cyklus, så alle tre kompressorer kører lige meget på årsbasis. De skifter typisk efter 24 timers drift. Hver af de tre kompressorer bruger konstant 12 liter kølevand, og vandet udskiftes for hver 36 timers drift for at forhindre bakterievækst. Vandet har drikkekvalitet, og trykluften filtreres for vand. Filteret, der er placeret før vakuumtørreren, garanterer luft af medicinsk kvalitet med et dugpunkt på -40 °C.

Regionshospitalet

Kompressorsystemer består typisk af flere kompressorer, der leverer trykluft til et fælles udtag, og det samme gælder installationen på Regionshospitalet Horsens. Kompressorernes samlede kapacitet er generelt større end det maksimalt påkrævede niveau. For at sikre at kompressorerne kører effektivt, er de tilsluttet en "GD Connect 12"-controller. Controlleren kan styre op til 12 kompressorer med fast eller variabel hastighed, og det er med til at reducere energiforbruget. Det sker ved at controlleren optimerer netværkstrykket til det mindst mulige bånd og holder den belastningsløse drift på et absolut minimum.

Kompressorsystemet omfatter også Gardner Denvers "GD Pilot TS"-controller med touch-skærm, der giver operatøren en visuel mulighed for nemt og hurtigt at analysere alle kompressorernes driftstilstand i realtid

Vacuumpumper

Alle hospitaler bruger vakuumpumper til kritisk udstyr i laboratorier og på operationsstuer, og hertil benyttes også trykluft. Det nyetablerede rum til kompressorer og vakuumpumper på Regionshospitalet Horsens er nu udstyret med tre vakuumpumper, hver med en kapacitet på 100 m3/h. Kun én pumpe arbejder på fuld kraft ad gangen, men for at sikre at alle pumper kører lige meget i løbet af et år, skifter de med forudindstillede tidsintervaller. Somme tider kører to pumper på samme tid, hvis efterspørgslen er stor. Hvis det skulle ske, at alle tre pumper aktiveres samtidig, lyder der straks en alarm, der tydeligt indikerer, at der er en fejl et sted i forsyningsnetværket.

Vakuumpumperne aktiveres efter behov. For at opnå optimal effektivitet reguleres antallet af starter pr. time. Elmo V-VC vakuumpumpen er en oliesmurt, luftkølet rotationspumpe med en ydelse på 50-1535 m3/h og et sugetryk på 0,1 mbar abs. En af årsagerne til at man benytter oliesmurte pumper er, at de har et sugetryk på ned til 0,1 mbar. Under normal drift på hospitalet arbejder de ved 280 mbar. Når denne type pumpe arbejder ved mellem 300 og 100 mbar abs., fjernes al fugt, og rørsystemet tørres ud. Det bevirker, at alle vandbårne bakterier fjernes, og samtidig har det den sidegevinst, at pumperne kører mere effektivt.

Pumperne har fungeret problemfrit, siden de blev taget i brug, og der har været udført service på dem to gange årligt. Det totale antal driftstimer er nu oppe på over4.000 timer, og pumpernes forventede levetid er op til 15 år.

AxFlows Gardner Denver-produktteam har arbejdet tæt sammen med Regionshospitalet Horsens for at sikre, at systemet med kompressorer og vakuumpumper dækker både det nuværende og det fremtidige behov. En løbende serviceordning med planlagte serviceintervaller sikrer, at hospitalsteknikerne altid har adgang til AxFlows serviceressourcer, så der er garanti for, at udstyret konstant er funktionsdygtigt.