Select country

Weir

Wemco on osa Weir-konsernia. Wemcon pumput on suunniteltu lietteiden ja kiintoainepitoisten nesteiden pumppaamiseen jätevedenkäsittelylaitoksissa, kaivosteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa.