Select country

Kontakt oss

CDR Pumps

CDR er en ledende produsent av ettrinns sentrifugalpumper for kjemisk prosess- og farmasøytisk industri. De har produsert magnetdrevne pumper i over 40 år og spesialiserer seg på håndtering av etsende, aggressive, giftige og eksplosive væsker for industrielle applikasjoner der miljø og brukerens sikkerhet er viktig.

Ole-Petter Bangen
Produktansvarlig Andritz Ritz, Calpeda, CDR, Ellehammer,  Lutz, Micropump, Sero, SPX Johnson, Viking