Select country

fluidity.nonstop fluidity
Pompen zuivelindustrie.
fluidity.nonstop

Produkty mleczne i przetwórstwo mleka

Nieustannie wzrastają wymagania dotyczące ciągłego utrzymania bezpieczeństwa i higieny żywności w całej produkcji i łańcuchu dystrybucji, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności działania i rentowności przy bardzo niskich marżach.

Aby osiągnąć najwyższe standardy potrzeba szybkiego, uniwersalnego czyszczenia za pomocą metod CIP i SIP, skutecznej i niezawodnej kontroli temperatury oraz systemów gwarantujących ciągłą 100% powtarzalność wyrobu.

Produkty mleczne mogą być bardzo wrażliwe na ścinanie. Zadaniem maszyn przetwórczych jest produkcja na dużą skalę, przy jednoczesnej ochronie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem miękkich owoców oraz delikatnych, żywych kultur bakterii.

Mycie w obiegu i sterylizacja w obiegu (CIP i SIP) są nie tylko szybkie i wydajne, ale umożliwiają także znakomitą powtarzalność, przewidywalność i kontrolę. Budowa i wymiary tych systemów za każdym razem gwarantują w pełni higieniczne czyszczenie wszystkich rur, pomp, zbiorników i dysz. Pozwala to wyeliminować wszystkie elementy ryzyka i zachować wysoką jakość produktów.

Prawidłowe skonfigurowanie systemów wymaga znajomości urządzeń oraz oddziaływania tych urządzeń na produkt. Znajomość zagrożeń sanitarnych, ścierania i zużywania elementów instalacji, a także umiejętność yeliminowania tych zagrożeń zwiększa rentowność i niezawodność procesu. Przewidywalny wydatek pomp umożliwia bardziej precyzyjną produkcję oraz zwiększenie stopy zysku w warunkach coraz większej konkurencji.

Zazwyczaj produkcja jogurtu wymaga szeregu kontrolowanych zmian temperatury. Najpierw podczas pasteryzacji mleka. Następnie, po homogenizacji, szybkie schłodzenie zapewniające optymalną temperaturę inkubacji mleka, wymaganą do utrzymania żywych kultur bakterii. Dalsze schłodzenie jest konieczne podczas pakowania, przechowywania i dystrybucji.

Produkty 23
Zresetuj Filtr
Zapraszamy do kontaktu
Zapytanie na pompę

krok 2 z 3

W celu złożenia zapytania ofertowego na urządzanie prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza. Prosimy nie zapomnieć o podaniu danych kontaktowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@axflow.pl lub telefonicznie.

Charakter części stałych
Produkt należy
Specjalne wymagania
Zapytanie serwisowe

Krok 2 z 3

W przypadku problemów z Państwa urządzeniem zachęcamy do kontaktu albo poprzez poniższy formularz serwisowy, albo bezpośrednio z naszym inżynierem serwisu Panem Jarosławem Szyszkowski tel. 601-912-772.

Rodzaj usługi
Prośba o materiały informacyjne

krok 2 z 3

Aby pozyskać informacje o naszych produktach prosimy wypełnić poniższy formularz.

Proszę o materiały informacyjne.
Zapytanie na części zamienne

Krok 2 z 3

W przypadku zapotrzebowania na części zaminne prosimy o wypełnienie poniższego formularza albo wysłać e-maila na adres biuro@axflow.pl

Dane kontaktowe
Chcemy, abyś dokładnie wiedział, jak działa nasza usługa i dlaczego potrzebujemy Twoich danych kontaktowych. Proszę powiedzieć, że przeczytaliście i zaakceptowaliście te warunki, zanim będziecie kontynuować. Website Policy