Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
AOD/AODD Pumps
fluidity.nonstop

Vzduchomembránové čerpadlá

Membránové čerpadlá sú vhodné pre štandardné aj náročné aplikácie. Spoločne s využitím know-how spoločnosti AxFlow sa pre vás môžu stať perfektným riešením.

Popis

Vzduchomembránové čerpadlá sú schopné splniť celý rad požiadaviek na prenos kvapalín. Zvládajú čerpať médiá, ktoré sú chemicky agresívne, horľavá, korozívne, abrazívne či médiá s obsahom pevných častice až do veľkosti 8 cm. Tieto čerpadlá môžu dosahovať výtlaku až 17 bar a prietoku do 59 m³ / h. Ponúkané sú celé škály materiálových prevedení, ktoré sme schopní navrhnúť "na mieru" pre Vašu aplikáciu v závislosti na chemickom a mechanickom zložení čerpaného média - to všetko pre dosiahnutie maximálnej životnosi a minimálnych nákladov na servis Vášho čerpadla.

Products 14
Zmazať Filtre
S čím Vám pomôžeme ?
Požiadavka na produkt

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Charakter častíc:
Potrebujem produkt:
Špeciálne požiadavky
Požiadavka na servis

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

 

Typ servisu
Požiadavka na dokumentáciu

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Typ dokumentácie
Dopyt na náhradné diely

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

Kontaktné informácie
Súhlasím, že AxFlow uchová tieto informácie vo svojej internej databáze CRM. Website Policy