Select country

Skladové čerpadlá AxFlow

pondelok, 31. októbra 2022

Vysoká inflácia a kritický nedostatok väčšiny základných surovín, to je situácia na dnešnom trhu. Dlhé dodacie termíny a rýchle rastúce ceny predstavujú problém pre všetky dodavateľské reťazce. AxFlow disponuje centrálnym európskym skladom, vďaka ktorému držíme skladom množstvo čerpadiel, ventilov a ďalších zariadení. Vďaka dohodnutým skladovým zásobám u našich výrobcov ponúkame výhodu rýchleho dodania aj pre ďalšie vybrané čerpadlá.

ponuka SKLADOVÝCH ČERPADiEL AXFLOW
(PLATÍ PRe VYBRANÉ VEľKOSTI A KONFIGURácie)

Čerpadlá s rotačnými piestami skladom

skrutkové čerpadlá skladom

vzduchomembránové čerpadlá skladom

vretenové čerpadlá skladom

PieSTOMEMBRÁNOVé ČERPADLá SKLADoM

PERISTALTICKé ČERPADLá SKLADoM

HADICOVé ČERPADLá SKLADoM